Home

Välkommen till

SFK Brödringen


 God fortsättning !


Aktiviteter i klubb
2021 Februari Årsmötet blir flyttat till aprilmötet

2021 Mars trivselkväll är inställt! 


Skriv i bloggen om någon hittar is på någon sjö!


Nu även SWICH för betalning Faxsjön på nr 1230096586 Avgift kort 200 kr båt 50 kr.

 

 

 Reservation för ändringar och eventuella fel m.m.