Home

Välkommen till

SFK Brödringen


Aktiviteter i klubbOBS! Alla möten är inställda tills vidare P.G.Coronaviruser

Vi får se vad som händer till hösten


juni städgr. Tony Blom Ulf Jakobsson Ari Sipil

Juli: Patrik Hansson Weit Matsson Kent Nilsson

Augusti: Peter Dahlqvist Lars-Ove Johansson Roland Starrén


2020-09-07 September möte verkar bli av så att städgruppen kan förbereda maten.


Sept. Sören Eriksson Dennis Andersson Kari Nurkkanen Jan Olsson

Oktober: Morgan Blom Per Efraimsson Daniel Westerholm

November: Peder Carlsson Ingolf Carlsson Lennart Torstensson Mikael Liberg

December: Ander Johansson Annika Kling Mikael Ohlsson


Nu även SWICH för betalning Faxsjön på nr 1230096586 Avgift kort 200 kr båt 50 kr.

 

 

 Reservation för ändringar och eventuella fel m.m.