Home

Välkommen till

SFK Brödringen


 


Aktiviteter i klubb


Vi pausar alla möten tills att vi alla är vaccinerade mot corona!


2021 Februari Årsmötet blir flyttat till aprilmötet inställt !

2021 Mars trivselkväll är inställt! 

Nu även SWICH för betalning Faxsjön på nr 1230096586 Avgift kort 200 kr båt 50 kr.

 

 

 Reservation för ändringar och eventuella fel m.m.